'Zieke werknemers kosten geld. Hun salariskosten
 gaan door, terwijl hun productie stopt.
Verder geeft ziekteverzuim veel
bureaucratische rompslomp waar u als
werkgever niet op zit te wachten.'

Uw verzuim… mijn zorg

Missie

Een belangrijk kenmerk van samenwerken met arbodienstverlener Hulp bij Poortwachter is dat u geen abonnement afsluit, maar dat alleen kosten in rekening worden gebracht als er sprake is van verzuimbegeleiding. Hulp bij Poortwachter ontzorgt uw organisatie met specialistische kennis en persoonlijke benadering van verzuimbegeleiding, verzuimmanagement, re-integratie  eerste-, en tweede spoor met arbodienstverlening nieuwe stijl. Op daadkrachtige wijze begeleidt Hulp bij Poortwachter u in deze, voor u, lastige trajecten.
Wij zorgen er voor dat werknemers alleen thuis blijven als ze echt ziek zijn, en dat ziekmeldingen nooit langer duren dan strikt noodzakelijk. Misschien zit uw werknemer wel thuis vanwege een conflict met zijn collega. Of omdat hij geen zin heeft. Of omdat de bedrijfsarts zijn werk niet goed heeft gedaan. Hoe dan ook; u als ondernemer moet het loon doorbetalen.    
Hulp bij Poortwachter ondersteunt uw onderneming om de veranderingen in de sociale zekerheid om te zetten naar een praktische moderne aanpak van preventie, activering en re-integratie. Hierbij werken wij, indien nodig, nauw samen met BIG- gecertificeerde bedrijfsartsen die de medische aspecten beoordelen.
Wij werken nauw samen met geregistreerde juristen, accountants en arbeidsdeskundigen die screenings van WGA-bestanden uit kunnen voeren op potentiële IVA en <35 dossiers ivm premiedifferentiatie. Hierdoor blijft geen kans onbenut om te komen tot substantiële kostenreductie voor uw organisatie.
Bij (lopende) verzuimdossiers waar een loonsanctie door het UWV is opgelegd kan het re-integratie dossier worden beoordeeld. Mogelijk kunnen stappen genomen worden om een sanctie in te korten.