'Zieke werknemers kosten geld. Hun salariskosten
 gaan door, terwijl hun productie stopt.
Verder geeft ziekteverzuim veel
bureaucratische rompslomp waar u als
werkgever niet op zit te wachten.'

Uw verzuim… mijn zorg

Irene Jacobs

Mijn jarenlange werkervaring als verzuimbegeleider heb ik opgedaan bij een gerenommeerd re-integratiebureau, waar ik o.a. zieke werknemers vanuit een dienstverband begeleidde naar passend (ander) werk. Daarna heb ik bij een grote landelijk opererende verzekeringsmaatschappij ervaring opgedaan als casemanager en sociaal raadsvrouw. Het is vanuit deze ervaringen dat ik op de hoogte ben van de wet en regelgeving, sociale zekerheid, WIA/WGA en de verschillende financieringsbronnen; een belangrijke schakel om tot duurzame re-integratieoplossingen te komen.  De Wet Verbetering Poortwachter is naar mijn mening een wet die voor de (MKB)-ondernemer vaak streng en soms zelfs onredelijk overkomt. Mijn missie is om wet en regelgeving omtrent arbeidsongeschiktheid en ziekte begrijpelijk uit te leggen aan hen die daar mee te maken hebben of krijgen. Ik kan zowel werknemers als werkgevers laten zien wat verplichtingen, consequenties, maar ook mogelijkheden zijn. Ik werk zowel voor als bij de poort, om in termen van de Wet Verbetering Poortwachter te blijven. Mijn aanpak is persoonlijk en soms confronterend, waarbij ik het met u samen geformuleerde doel niet uit het oog zal verliezen. Vermindering van het ziekteverzuim en het zo spoedig  mogelijk terugbrengen van de zieke werknemer naar de werkvloer, waardoor de productiviteit toeneemt en de continuïteit niet langer ter discussie staat, is het eindstreven.