'Zieke werknemers kosten geld. Hun salariskosten
 gaan door, terwijl hun productie stopt.
Verder geeft ziekteverzuim veel
bureaucratische rompslomp waar u als
werkgever niet op zit te wachten.'

Uw verzuim… mijn zorg

Wat bieden wij

Hulp bij Poortwachter helpt u kosten te besparen die verzuimende werknemers veroorzaken. Naast de directe salariskosten zijn er ook bijkomende kosten:

 • Boetes op basis van de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Inschakeling van een arbodienst, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of andere professionals.
 • Afnemende kwaliteit van de producten en diensten van uw organisatie, doordat ervaren medewerkers (tijdelijk) vervangen moeten worden.
 • Irritatie op de werkvloer door afwezige medewerkers en de daaruit voorkomende verhoogde werkdruk.
 • De administratieve lasten die (een hoog) verzuim met zich meebrengt, waar u als werkgever geen tijd voor heeft.

Hulp bij Poortwachter biedt hulp en neemt uw verzuimzorgen over. Zo hoeft u ziek- en herstelmeldingen slechts een keer door te geven, waarna Hulp bij Poortwachter de verzuimbegeleiding van uw organisatie zal overnemen. Vervolgens worden alle betrokken partijen geïnformeerd en krijgen werkgevers goede begeleiding bij acties die o.a. verplicht zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter. 

Verder helpt Hulp bij Poortwachter u actief de kwaliteit van uw verzuimmanagement te verbeteren. Dit kan zijn:

 • Casemanagement advies,
 • Preventief verzuimadvies,
 • Advies over wet BeZaVa, (modernisering ziektewet),
 • Advisering WWZ, (wet werk en zekerheid)
 • Participatiewet.
 • Screening van WGA-bestanden op potentiële IVA en <35 ivm. premiedifferentiatie, en juridische procedures tegen UWV,
 • Huisbezoeken,
 • Outplacementtrajecten,
 • Re-integratie tweede spoor.

  Door de begeleidingsinspanningen van Hulp bij Poortwachter zal uw werknemer sneller weer aan het werk gaan. Hierbij gebruik ik naast kennis en vaardigheden o.a. de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling om behandeling te bespoedigen. In nauw overleg met de bedrijfsarts zal worden  gekeken naar de belastbaarheid van een werknemer zodat deze vertaald kan worden in praktische re-integratie mogelijkheden en zullen we een stappenplan opstellen om tot het gestelde doel te komen.